Informacja o skierowaniu aktu oskarżenia w sprawie PO II Ds 128.2017

Data modyfikacji: 11.02.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu skierowała w dniu 31 stycznia 2020 r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko Jerzemu G. i innym oskarżonym o czyny z art.296 § 1 k.k. i inne.

Przeprowadzone czynności śledztwa wykazały, że osoby zatrudnione w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża przywłaszczyły środki pieniężne wypracowane przez pracowników i wolontariuszy stowarzyszenia w okresie od 2014 r. do 2017 r. z tytułu prowadzonych zbiórek odzieży używanej. Odzież tę odsprzedawano do hurtowego profesjonalnego odbiorcy - firmy ze Skarżyska-Kamiennej. Środki finansowe z tego tytułu zostały wyprowadzone za pośrednictwem kont prywatnych osób zatrudnionych w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym PCK oraz podmiotów stworzonych dla celów pozorowania współpracy gospodarczej ze stowarzyszeniem. Pieniądze były przekazywane głównie na prywatne konta dyrektora Jerzego G., a także w części na prywatne konta pracowników stowarzyszenia oraz konta utworzonych podmiotów gospodarczych.

W ramach przeprowadzonego śledztwa ustalono, iż łączna szkoda wyrządzona w mieniu PCK wynosi nie mniej niż 3 036 598,30  zł.

W związku z ujawnionymi dotychczas okolicznościami, w toku śledztwa zarzuty przedstawiono 10 osobom, wobec których skierowano akt oskarżenia do Sądu, a  w tym:

 

1. Jerzemu G.:

Czyn I z art.296 §1 kk  i art. 296 §2 i §3 kk i art.18 §1 kk w zw. z art. 284 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk  i art. 18 §1 kk w zw. z art. 270 §1 kk w zw. z art. 18 §1 kk w zw. z art. 271 §3 kk w zw. z  art. 11 §2 kk i  art. 12 §1 kk w zw. z art. 8 §1 kks,

Czyn II z  art.18 §1 kk w zw. z art. 270 §1 kk i art.18 §1 kk w zw. z art. 271 §1 kk i art. 18 §1 kk w zw. z art. 273 kk i art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości i art.77 pkt 2 ustawy o rachunkowości w zw. z  art. 11 §2 kk i  art. 12 §1 kk w zw. z  art. 8 §1 kks,

Czyn III  z  art. 9 §1 kks w zw. z art. 62 § 2 kks w  zw. z  art. 61 §1 kks w zw. z  art. 6 §2 kks w zw. z art. 7 §1 kks i  art. 8 §1 kks,  

Czyn IV z  art. 9 §1 kks w zw. z art. 62 § 2 kks w  zw. z  art. 61 §1 kks w zw. z  art. 6 §2 kks  w zw. z  art. 8 §1 kks,

Czyn V z  art. 9 §1 kks w zw. z art. 62 § 2 kks w  zw. z  art. 61 §1 kks w zw. z  art. 6 §2 kks  w zw. z  art. 8 §1 kks.

 

 2. Łukaszowi G.:

Z art. 284 §1 kk  w zw. z  art. 294 §1 kk  w  zw. z  art. 12 §1 kk i art. 65 §1 kk. 

 

3. Arkadiuszowi H.:

Z art. 284 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk, art.18 §3 kk w zw. z art. 296 §1 kk i art. 296 §2 kk w zw. z art. 11 §2 kk i  art. 12 §1 kk.   

 

4. Dorocie J.

Czyn I  z art. 296 §1 kk  i art. 296 §2 kk  i art. 284 §2 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zw. z  art. 11 §2 kk i  art. 12 §1 kk, 

Czyn II  z art. 271 §1 kk i  art. 270 §1 kk i art. 273 kk w zw. z art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości i  art.77 pkt 2 ustawy o rachunkowości w zw. z  art. 11 §2 kk i  art. 12 §1 kk w zw. z  art. 8 §1 kks,

Czyn III z art. 62 § 2 kks  w  zw. z  art. 6 §2 kks w zw. z  art. 8 §1 kks.

 

5. Grzegorzowi R.:

Z art. 284 §1 kk w  zw. z  art. 294 §1 kk i art. 18 §3 kk w  zw. z  art. 296 §1 kk i art. 296 §2 kk w zw. z art. 11 §2 kk i  art. 12 §1 kk.

 

6. Bartłomiejowi Ł.-T.:

Czyn I z art. 18 §3 kk w zw. z  art. 296 §1 kk, art. 296 §2 kk i art. 296 §3 kk, art. 284 §1 kk w  zw. z art. 294 §1 kk, art. 270 §1 kk w zw. z art. 12 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk  w zw. z  art. 65 §1 kk  w zw. z  art. 8 §1 kks, 

Czyn II z art. 62 § 2 kks w zw. z  art. 6 §2 kks w  zw. z art. 8 §1 kks. 

 

7. Mariuszowi W.:

 Czyn I z art. 284 § 1 kk i art. 273 § 3 kk i art. 18 §3 kk w zw. z art. 296 §1 kk i art. 296 § 2 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 §1 kk w zw. z art. 8§1 kks.

Czyn II. z art. 62 §2 kks i art. 61 §1 kks w zw. z art. 6 §2 kks w zw. z art. 7 §1 kks i art.8 §1 kks

 

8. Jerzemu Sz.

Z art. z art. 284 §1 kk  w  zw. z  art. 12 §1 kk i art. 65 §1 kk

9. Rafałowi H.

Z  art. 296 §1 kk i art.296 § 2 kk i art. 296 §3 kk, art. 284 §1 kk w zw. z  art. 294 §1 kk i art.270 §1 kk, art. 271 §1 kk, art. 77 ust. 1 ustawy o rachunkowości  i art. 77 ust.2 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 §2 kk i  art. 12 §1 kk

 

10. Piotrowi B.

Czyn I z art. z art. 284 §1 kk  w  zw. z  art. 12 §1 kk i art. 65 §1 kk

Czyn II z art. z art. 284 §1 kk  w  zw. z  art. 12 §1 kk i art. 65 §1 kk

Czyn III z art. 291 §1 kk

Czyn IV z art. 296 §1 kk i art. 296 §2 kk, art. 284 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk i art. 270 §1 kk, art. 271 §1 kk, art. 77 ust. 1 ustawy o rachunkowości i art. 77 ust. 2 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 §2 kk i art. 12 § 1 kk.