Nominacje na stanowisko asesorskie i prokuratorskie

Data modyfikacji: 06.10.2020

W dniu 5 października 2020 r. Prokurator Okręgowa we Wrocławiu Pani Agnieszka Mulka-Sokołowska, z upoważnienia Prokuratora Generalnego, przyjęła ślubowanie na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia- Fabryczna Dział Wojskowy- Krzysztofa Jaśkiewicza oraz na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oławie – Tomasza Grajcara. W uroczystości uczestniczyli również: Zastępca Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu Pan Artur Jończyk, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Pani Iwona Zełep- Pęcherzewska, Prokurator Rejonowy dla Wrocławia Krzyki- Zachód Pan Krzysztof Ostrejko, Zastępca Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej  Pan Piotr Struński.