Oświadczenie Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu dotyczące reorganizacji kadrowej w okręgu wrocławskim

Data modyfikacji: 16.12.2020

OŚWIADCZENIE

     W związku z reorganizacją kadrową w regionie wrocławskim informujemy o zmianach, jakie zaszły w ostatnim kwartale 2020 r. w strukturze kadrowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

     Poniższe zmiany są następstwem rozległych zmian kadrowych, jakie wymusiły przeobrażenia w strukturze kadrowej Prokuratury Regionalnej od października 2020 r. Kilku prokuratorom funkcyjnym w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu powierzono nowe obowiązki w Prokuraturze Regionalnej, stąd zaszła konieczność powołania na opuszczone stanowiska innych prokuratorów.

     I tak, w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu funkcję Zastępcy Prokuratora Okręgowego utracili prokuratorzy: Dariusz Brodzisz i Artur Jończyk, a także Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Kazimierz Orzechowski. Prokuratorzy ci przeszli do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

     Na stanowisko naczelnika Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej został powołany w dniu 9.11.2020 r. Maciej Zagożdżon.

     Nowym Zastępcą Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu została w dniu 20.11.2020 r. Justyna Pilarczyk, odwołana z dotychczas zajmowanego stanowiska rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

     Nowym rzecznikiem prasowym został Radosław Żarkowski.

     Zmiany zaszły również w podległych prokuraturach rejonowych.

     Ze stanowiska Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna została odwołana w dniu 2.11.2020 r. Joanna Kopczyńska - Biskup, a funkcję tę pełni obecnie Tomasz Błaszczyk.

     Stanowisko Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia – Stare Miasto opuściła także w dniu 15.12.2020 r. Małgorzata Kalecińska, a jej miejsce zajęła Katarzyna Błońska, dotychczasowy zastępca prokuratora rejonowego.

     Przypominamy nadto, że w przeciągu 2020 roku doszło do kilku istotnych zmian kadrowych na stanowiskach funkcyjnych w prokuraturach rejonowych okręgu wrocławskiego.

     W dniu 1.03.2020 r. funkcje Prokuratora Rejonowego w Miliczu objął Adrian Kogut, dotychczas pracujący w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Psie Pole.

     Nowymi zastępcami Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia - Krzyki Zachód zostały: Anna Kamińska w dniu 3.06.2020 r. oraz – w dniu 1.07.2020 r. – Lidia Frątczak.

     Od 2.08.2020 r. funkcję zastępcy Prokuratora Rejonowego w Strzelinie objęła Beata Wojnarowska, do tego dnia prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód.

 

                                                                                                                                                    Prokurator Okręgowy we Wrocławiu

                                                                                                                                                                   Agnieszka Mulka