Pokrzywdzeni do sprawy PO II Ds. 48.2018, działaniem spółek PGT SA (Polska Telefonia Razem SA) i Nasza SA

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia, iż nadzoruje śledztwo o sygn. PO II Ds. 48.2018 przeciwko Michałowi Ż. i innym podejrzanym o czyny z art.286 § 1 k.k. i inne, polegające na doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w latach 2014r. - 2017r. w Warszawie, Wrocławiu i innych miastach oraz miejscowościach na terenie całego kraju, poprzez zawieranie szeregu niekorzystnych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych, a związanych z działalnością spółek: PGT SA (Polska Telefonia Razem SA) i Nasza SA.

Mając powyższe na uwadze, osoby pokrzywdzone działaniami w.w. podmiotów związanymi z zawieraniem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, proszone są o zgłaszanie się w terminie do 31 grudnia 2018r. do najbliższych jednostek Policji bądź Prokuratury, celem złożenia zeznań w sprawie.