Rozliczanie grupy z półświatka zajmującej się handlem narkotykami na dużą skalę

Data modyfikacji: 26.06.2019

Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy we Wrocławiu nadzoruje śledztwo prowadzone przez Zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu  Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, to jest o przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r  o przeciwdziałaniu narkomanii.

Postępowanie to stanowi realizację wątku narkotykowego wyłączonego ze sprawy dot. tzw. „dopalaczy” i przekazanego tut. jednostce przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu, a obejmujące  członków wrocławskiej grupy zajmującej się rozprowadzaniem tych substancji zastępczych.

W jego toku zebrano materiał dowodowy pozwalający na ustalenie ról i poszczególnych czynności wykonawczych przez osoby powiązane z półświatkiem przestępczym.  

W oparciu o wspomniane dowody, w dniach 24 - 25 czerwca 2019r, funkcjonariusze CBŚP we Wrocławiu dokonali licznych przeszukań oraz zatrzymania 8 mężczyzn w wieku od  27  do  49  lat.

Osobom tym następnie prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu w okresie 2010 do 2014r znacznych ilości różnych środków odurzających i substancji psychotropowych w ilościach od około 680 g do ponad 48 kg,  o wartości nie mniejszej niż  1.600.000 zł,  tj. o przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Po przeprowadzeniu z udziałem zatrzymanych czynności dowodowych, prokurator sformułował wnioski o tymczasowe aresztowanie w stosunku do 7 podejrzanych, zaś Sąd podzielając je w pełni,  zastosował w dniach 25 i 26 czerwca br. wobec nich  izolacyjne środki zapobiegawcze  na okres trzech miesięcy.

Na poczet grożących podejrzanym kar o charakterze finansowym zajęto tytułem  zabezpieczenia majątkowego od nich  mienie ruchome w postaci pieniędzy, w tym w walucie obcej.

Sprawa pozostaje w toku i  zaplanowano dalsze  czynności dowodowe.