Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonywanie usług przewozu i przechowywania zwłok