FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Logo Fundusze Europejskie

 

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku złożonego wniosku, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu otrzymała dofinansowanie Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 13 kwietnia 2017r. Prokurator Okręgowy Bogdan Wrzesiński i Główna Księgowa Maria Kurek podpisali w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie nr POIS. 01.03.01-00-0187/16-00. Umowa określa zasady dofinansowania projektu „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu”. Pozyskane środki pozwolą na wykonanie prac inwestycyjnych związanych z kompleksową termomodernizacją obiektu. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii w budynku prokuratury, m.in. poprzez poprawa wskaźników przenikania przez przegrody oraz stolarkę (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu), zmniejszenie strat energii w instalacji c.o. oraz c.w.u.,  zmniejszenie strat i zużycia wody, a także wymiana urządzeń na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne, co umożliwi osiągnięcie założonych celów i będzie prowadziło do redukcji zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową. Prace termomodernizacyjne w obiekcie zapewnią również realizację celu związanego z poprawą jakości powietrza we Wrocławiu, poprzez zmniejszenie emisji m.in. CO2 do powietrza.

Całkowita wartość projektu: 5 411 829,93 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 628 416, 00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 934 153,60 zł

Beneficjent: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu. Obiekt został zakupiony na siedzibę Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki-Wschód. Obiekt jest położony w centrum Wrocławia, na narożniku ulicy Podwale i Piłsudskiego, w pobliżu dawnego dworca kolejowego Wrocław Świebodzki. Budynek jest obiektem o rozczłonkowanej bryle, a swym najdłuższym bokiem jest usytuowany wzdłuż ulicy Podwale, bezpośrednio przy chodniku. Budynek został wybudowany w 1835 roku z przeznaczeniem na koszary kirasjerów. Jest obiektem pięciokondygnacyjnym o czterech kondygnacjach naziemnych z nieużytkowym poddaszem. Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Obiekt posiada dach drewniany stromy, dwuspadowy i czterospadowy. Budynek posiada bogaty wystrój elewacji i jest wpisany do rejestru zabytków. Obiekt  zalicza się go do budynków objętych ochroną konserwatorska, jakim podlegają budynki XIX wiecznej zabudowy. Wokół budynku, z wyjątkiem części narożnikowej, biegnie fosa o szerokości 95 cm i głębokości od 1,45 do 2,40 m w stosunku do powierzchni terenu. Budynek przez wiele lat pełnił funkcję domu studenckiego Politechniki Wrocławskiej „T-8”.

Jednocześnie, w związku z realizacją projektu informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:   http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Informujemy, że w dniu 19 lipca 2019 r. Prokurator Okręgowy we Wrocławiu Pani Agnieszka Mulka – Sokołowska oraz Główna Księgowa Pani Maria Kurek podpisały aneks do umowy
o dofinansowanie nr POIS. 01.03.01-00-0187/16-00, określającej zasady dofinansowania projektu „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego
przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu”

Na mocy Aneksu zwiększeniu uległa całkowita wartość projektu oraz wartość wydatków kwalifikowalnych:

Całkowita wartość projektu: 5 996 992,46 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 531 636,83 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 701 891,31 zł

Przedłużono również do dnia 31.03.2021 r. okres kwalifikowalności wydatków.