Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wroclawiu

Dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla państwowej jednostki
budżetowej

 

 

Informujemy, że w wyniku złożonego wniosku, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu środki na dofinansowanie zadania „Kompleksowa wymiana okien w budynku użyteczności publicznej zarządzanym przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu w budynku przy ul. Podwale 30 (50-950) w celu poprawy warunków termomodernizacyjnych obiektu”. W oparciu o uchwałę zarządu WFOŚiGW nr 20/2021 z dnia 14 stycznia 2021r. została podpisana umowa dofinansowania zadania państwowej jednostki budżetowej nr 0399/Ś/OA/WR/2021,  która obejmuje:

Całkowity planowany koszt brutto realizacji zadania: 2 000 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1 000 000, 00 zł

 

 

https://wfosigw.wroclaw.pl/