Informacje dla pokrzywdzonych w prowadzonych postępowaniach karnych

30.12.2020

           Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Śródmieścia umorzył śledztwo o sygn.

01.10.2020

W dniu 24 września 2020 r. zostało wydane postanowienie o uznaniu przedmiotów za zbędne dla postanowienia karnego. Odpis przedmiotowego postanowienia zostanie doręczony tym pokrzywdzonym, którzy się o to zwrócą do tut. Prokuratury w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia . 

09.09.2020

Informacja dla pokrzywdzonych w sprawie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu o sygn. akt PO II Ds  65.2018. Dnia 20 września 2019 r. w ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu śledztwa pod sygn.

04.09.2020

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział III Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie karnej o sygn. akt III K 561/19, prowadzonej wcześniej w Prokuraturze Okręgowej w Wrocławiu pod sygn. akt V Ds.

13.08.2020

W dniu 30 lipca 2020 r. w ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu śledztwa pod sygn. PO II Ds. 28.2019 (poprzednia sygn. VI Ds.

28.07.2020

W dniu 29 czerwca 2020 roku Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia - Śródmieścia umorzyła postępowanie przygotowawcze o sygn.

28.07.2020

W dniu 29 czerwca 2020 roku Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia - Śródmieścia wyłączyła do odrębnego postępowania z postępowania przygotowawczego

23.07.2020

Działając na podstawie art. 131 §2 kpk, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział I Śledczy zawiadamia wszystkich  ujawnionych  i potencjalnych pokrzywdzonych w sprawie PO I Ds.

20.02.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej zawiadamia pokrzywdzonych w postępowaniu o sygnaturze PO II Ds.1.2020 prowadzonym przeciwko Piotrowi P, Annie S.-S.

06.03.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu , Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz informuje , że w dniu 18 lutego 2020 r.,  w sprawie PO IX Ds. 3.2018,  dot.