Informacje dla pokrzywdzonych w prowadzonych postępowaniach karnych

04.05.2021

W dniu 12 kwietnia 2021r., w ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu postępowania przygotowawczego prowadzonego pod sygn. PO II Ds. 28.2019 (poprzednia sygn. VI Ds.

23.04.2021

Sekretariat Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu zawiadamia Państwa jako pokrzywdzonyc

21.04.2021

W dniu 14 kwietnia 2021 r. w ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu postępowania przygotowawczego pod sygn. PO II Ds. 28.2019 (poprzednia sygn. VI Ds. 86/12), zostało wydane postanowienie o zawieszeniu śledztwa.

02.04.2021

Sekretariat Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki Wschód zawiadamia Państwa jako pokrzywdzonych, że w dniu 02.04.2021 r. został przesłany do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków Wydział Karny .
-  akt oskarżenia 

02.04.2021

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział I Śledczy zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt PO I Ds 37.2016 prowadzonej m.in. przeciwko Robertowi Sz.,  Adamowi J. i innym,  podejrzanym o czyny z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 286 § 1 kk,  art. 275 § 1 kk w zw.

02.03.2021

W toku śledztwa o sygn. akt PO II Ds. 9.2018 prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej, w dniu 23 lutego 2021 roku wydano postanowienie o uznaniu rzeczy za zbędne dla postępowania. W związku z powyższym na zasadzie art. 131 § 2 i 3 k.p.k.

11.02.2021

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2021 roku prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód podjął częściowo śledztwo o sygn. 2 Ds. 63/08 w części przeciwko Witoldowi D. podejrzanemu o to, że w dniu 9 listopada 2007 r.

11.02.2021

Dnia 29 stycznia 2021 roku prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk postanowił umorzyć śledztwo o sygn. PR 2 Ds. 19.2021 przeciwko Witoldowi D. podejrzanemu o to, że w dniu 9 listopada 2007 r.

11.02.2021

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 roku prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód podjął śledztwo o sygn. PR 1 Ds. 278.2021 w sprawie uporczywego naruszania w okresie od września 2009 roku do listopada 2012 roku przez Janusza U.

11.02.2021

Dnia 22 stycznia 2021 roku prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk postanowił umorzyć śledztwo o sygn. PR 1 Ds. 278.2021 w sprawie uporczywego naruszania w okresie od września 2009 roku do listopada 2012 roku przez Janusza U.