Informacje dla pokrzywdzonych w prowadzonych postępowaniach karnych

02.04.2021

Sekretariat Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki Wschód zawiadamia Państwa jako pokrzywdzonych, że w dniu 02.04.2021 r. został przesłany do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków Wydział Karny .
-  akt oskarżenia 

02.04.2021

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział I Śledczy zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt PO I Ds 37.2016 prowadzonej m.in. przeciwko Robertowi Sz.,  Adamowi J. i innym,  podejrzanym o czyny z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 286 § 1 kk,  art. 275 § 1 kk w zw.

02.03.2021

W toku śledztwa o sygn. akt PO II Ds. 9.2018 prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej, w dniu 23 lutego 2021 roku wydano postanowienie o uznaniu rzeczy za zbędne dla postępowania. W związku z powyższym na zasadzie art. 131 § 2 i 3 k.p.k.

11.02.2021

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2021 roku prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód podjął częściowo śledztwo o sygn. 2 Ds. 63/08 w części przeciwko Witoldowi D. podejrzanemu o to, że w dniu 9 listopada 2007 r.

11.02.2021

Dnia 29 stycznia 2021 roku prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk postanowił umorzyć śledztwo o sygn. PR 2 Ds. 19.2021 przeciwko Witoldowi D. podejrzanemu o to, że w dniu 9 listopada 2007 r.

11.02.2021

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 roku prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód podjął śledztwo o sygn. PR 1 Ds. 278.2021 w sprawie uporczywego naruszania w okresie od września 2009 roku do listopada 2012 roku przez Janusza U.

11.02.2021

Dnia 22 stycznia 2021 roku prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk postanowił umorzyć śledztwo o sygn. PR 1 Ds. 278.2021 w sprawie uporczywego naruszania w okresie od września 2009 roku do listopada 2012 roku przez Janusza U.

28.01.2021

           Działając na zasadzie art. 131 § 2 i 3 k.p.k. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu zawiadamia, że w toku śledztwa PO II Ds. 9.2018 prowadzonego w sprawie czynów z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw.

30.12.2020

           Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Śródmieścia umorzył śledztwo o sygn.

01.10.2020

W dniu 24 września 2020 r. zostało wydane postanowienie o uznaniu przedmiotów za zbędne dla postanowienia karnego. Odpis przedmiotowego postanowienia zostanie doręczony tym pokrzywdzonym, którzy się o to zwrócą do tut. Prokuratury w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia .