Informacje dla pokrzywdzonych w prowadzonych postępowaniach karnych

28.07.2020

W dniu 29 czerwca 2020 roku Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia - Śródmieścia umorzyła postępowanie przygotowawcze o sygn.

28.07.2020

W dniu 29 czerwca 2020 roku Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia - Śródmieścia wyłączyła do odrębnego postępowania z postępowania przygotowawczego

23.07.2020

Działając na podstawie art. 131 §2 kpk, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział I Śledczy zawiadamia wszystkich  ujawnionych  i potencjalnych pokrzywdzonych w sprawie PO I Ds.

20.02.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej zawiadamia pokrzywdzonych w postępowaniu o sygnaturze PO II Ds.1.2020 prowadzonym przeciwko Piotrowi P, Annie S.-S.

06.03.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu , Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz informuje , że w dniu 18 lutego 2020 r.,  w sprawie PO IX Ds. 3.2018,  dot.

10.02.2020

W dniu 31 grudnia 2019 r. w Prokuraturze Rejonowej w Oleśnicy pod sygn. akt PR Ds. 1558.2019 wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie o czyny z art. 218 § 1a k.k., art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 listopada 2018 r.

04.02.2020

            Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia, iż nadzoruje śledztwo o sygn. PO II Ds.

07.01.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO  II Ds. 45.2019 o umorzeniu postępowania w sprawie:

07.01.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO  II Ds. 57.2016 o skierowaniu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział III Karny w dniu 31 grudnia 2019 r., aktu oskarżenia przeciwko :

30.12.2019

Sekretariat Prokuratury Rejonowej Wrocław Krzyki Wschód zawiadamia Państwa jako pokrzywdzonych, że w dniu 30.12.2019r. został przesłany do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków Wydział Karny .
-  akt oskarżenia