Informacje dla pokrzywdzonych w prowadzonych postępowaniach karnych

07.01.2020

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO  II Ds. 16.2019 o skierowaniu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział III Karny  w dniu 16 grudnia 2019r., aktu oskarżenia przeciwko :

19.12.2019

Sekretariat Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej zawiadamia Pana jako pokrzywdzonego, że w dniu 29 listo