Pokrzywdzeni do sprawy PO II Ds. 16.2019

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej uprzejmie zawiadamia, iż nadzoruje śledztwo o sygn. PO II Ds. 16.2019 przeciwko Olegovi G., podejrzanemu o czyn  z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. polegający na doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w okresie 12 marca 2010r. do 3 stycznia 2012r. we Wrocławiu poprzez prowadzenie działalności, która polegać miała na udzielaniu pożyczek przez „Pożyczka Polska” Sp. z o.o., pobieranie od osób zainteresowanych pożyczką różnych kwot pieniężnych tytułem opłat manipulacyjnych, nie mając w rzeczywistości zamiaru udzielenia takich pożyczek.

Mając powyższe na uwadze, osoby pokrzywdzone działaniami w.w. podmiotu związanymi z zawieraniem umów pożyczkowych, proszone są o zgłaszanie się w terminie do 31 lipca 2019r. do najbliższych jednostek Policji bądź Prokuratury, celem złożenia zeznań w sprawie