Areszt dla 2 osób zatrzymanych pod zarzutem przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

Data modyfikacji: 31.10.2019

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział I Śledczy prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko 2 zatrzymanym w dniu 29.10.2019r. osobom, którym przedstawiono zarzuty z art. 231 par. 2 kk, tj. przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i inne.

Jak ustalono w toku śledztwa ww. osoby sprzedawały informacje z policyjnych systemów informatycznych zastrzeżonych wyłącznie dla Policji.

Podstawą do przedstawienia zarzutów ww. osobom był zebrany w sprawie materiał dowodowy, w tym m.in. wyniki przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, wyniki wstępnych oględzin zabezpieczonych przedmiotów.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec ww. osób

W dniu dzisiejszym sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 1 miesiąca wobec jednego z podejrzanych, natomiast wobec drugiego- tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Postępowanie to znajduje się w początkowej fazie, a w chwili obecnej planowane są do wykonania dalsze czynności procesowe.

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk