Areszt dla 41-lata podejrzanego o posiadanie narkotyków w łącznej ilości ok. 7 kg

Data modyfikacji: 05.08.2019

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, na wniosek Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Fabrycznej, zastosował wobec Dawida H. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna podejrzany jest m.in. o posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy o łącznej masie 3488,84 grama, MDMA w ilości nie mniejszej niż 883 sztuki tabletek o łącznej masie 2398,33 grama i proszku o masie 13,50 grama, a także środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie 828,34 grama.

Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Podstawą do dokonania powyższych ustaleń były wyniki czynności procesowych wykonanych w toku śledztwa, a tym w szczególności przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i samochodów. W trakcie przeszukań ujawniono i zabezpieczono znaczną ilość substancji oraz środków, które wedle wyników wstępnej opinii biegłego z zakresu fizykochemii z Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu stanowią substancję psychotropową w postaci amfetaminy, substancję psychotropową w postaci MDMA oraz środek odurzający w postaci tzw. marihuany. Łącznie zabezpieczono narkotyki o wadze 7 kg. Ponadto w trakcie przeszukań ujawniono 4 wagi elektryczne i zgrzewarkę do folii.

Z uwagi na powyższe Dawid H. został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury gdzie usłyszał m.in. zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, a następnie skorzystał z przysługującego mu prawa i odmówił złożenia wyjaśnień.

Podejrzany był uprzednio karany sądownie za przestępstwa podobne z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, w tym mając na uwadze grożącą podejrzanemu surową karę, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec Dawida H. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd podzielił stanowisko prokuratury i zastosował tymczasowy areszt wobec podejrzanego zgodnie z wnioskiem prokuratora.

Postępowanie ma charakter rozwojowy, nadal prowadzone są dalsze czynności procesowe.

 

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk