Funkcjonariusz z zarzutami

Data modyfikacji: 17.10.2017

          Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Psie Pole prowadzi postępowanie przeciwko funkcjonariuszowi Służby Więziennej Zakładu Karnego we Wrocławiu podejrzanemu o przekroczenie swoich uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści osobistych w postaci kontaktów intymnych z jedną z osadzonych w tym zakładzie kobiet.

 

          Czynności prokuratury i policji podjęte zostały niezwłocznie po uzyskaniu informacji z Zakładu Karnego w dniu 14 października 2017 roku, a funkcjonariusz został zatrzymany.

           Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego ustalono, iż w okresie od sierpnia 2017 roku do końca września 2017 roku funkcjonariusz ten wielokrotnie kontaktował się z osadzoną kobietą wymieniając z nią listy, umożliwiał jej prowadzenie poza kontrolą rozmów telefonicznych i bezpośredni kontakt z innymi osadzonymi, interweniował w sprawach dotyczących tej kobiety u innych funkcjonariuszy Służby Więziennej, wbrew obowiązującym w tym zakresie przepisom, a nadto wykorzystując stosunek zależności wielokrotnie doprowadzał tę kobietę do poddania się innej czynności seksualnej.

           Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia w znacznej mierze sprzeczne z zebranym w spawie materiałem dowodowym.

            W dniu 16 października 2017 roku prokuratura złożyła w Sądzie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania podnosząc uzasadnioną obawę matactwa procesowego ze strony podejrzanego oraz wskazując na surową karę grożącą podejrzanemu.

            W dniu 17 października 2017 roku Sąd, nie negując ustaleń dokonanych przez prokuraturę, nie zastosował wobec podejrzanego środka zapobiegawczego, ani żadnego innego środka zapobiegawczego. W związku z tym Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Psie Pole skieruje zażalenie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus