gang podrabiający markowe oleje silnikowe rozbity

Data modyfikacji: 19.02.2018

Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy we Wrocławiu  nadzorowała od 2015r  postępowanie, którego przedmiot pierwotnie wydawał się dość banalny. Jego wstępnym zakresem  było wprowadzanie do obrotu wyrobów  z podrobionymi znakami towarowymi dotyczącymi znanego producenta oleju marki „Castrol”.
W  2015, a następnie w  2016 roku przeprowadzono pierwsze czynności w tej sprawie, w ramach której zabezpieczono dwie linie rozlewnicze, etykietki oraz sam podrobiony olej. Wówczas przedstawiono zarzuty  3 osobom, w tym głównemu sprawcy m.in. o czyn z art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej, zaś w  dalszej kolejności,  uzupełniono ten zarzut o czyn z kodeksu karno - skarbowego.   Wobec  tego sprawcy zastosowano wówczas tymczasowe aresztowanie, a  pozostali  podejrzani otrzymali wolnościowe środki zapobiegawcze.
Ogrom materiału  dowodowego spowodował konieczność poszukiwania źródeł zaopatrywania się w poszczególne elementy służące do popełnienia przestępstwa jak też konieczność przeprowadzenia kosztownych i czasochłonnych ekspertyz kryminalistycznych.
W toku kontynuowanych w tej sprawie czynności, prowadzący je funkcjonariusze policji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu natrafili na ślad kontynuowania przestępczej działalność przez część osób znanych organom ścigania z tej sprawy.
W dniach 14 - 15 lutego 2018r  przeprowadzono równolegle na terenie kraju szereg czynności procesowych w postaci przeszukań,  które odnosić się miały do drugiej z kolei  linii produkcyjnej  do podrabiania znaków towarowych i produktów kolejnego producenta oleju silnikowego o marce „Mobil 1”.  Dokonano jednocześnie zatrzymania 4 osób, które uczestniczyły w tym nielegalnym procederze.
Mężczyźni, po doprowadzeniu ich do Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu  usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw polegających na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 §1 kk), podrabiania i wprowadzania do obrotu wyrobów z nieoryginalnymi znakami towarowymi (art. 305 ust. 1 i 3 upwp w zw. z art. 65 §1 kk) oraz zarzut poświadczania nieprawdy w fakturach VAT (art. 271 cv1 i 3 kk) jak również  zarzut prania brudnych pieniędzy (art. 299 § 1 i 5 kk).
Wstępnie ustalono, iż w wyniku przestępczego procederu przedstawiciele pokrzywdzonych podmiotów ponieśli łącznie straty finansowe rzędu 3, 2 mln. zł.
Część z zatrzymanych osób przyznała się do popełnienia zarzuconych im przestępstw, część z kolei usiłowała kwestionować swoje sprawstwo. Nie zdołano ustalić majątku, który mógłby podlegać przepadkowi i bądź wydaniu środków kompensacyjnych w stosownym trybie. Czynności w tym zakresie nie zostały jednak ukończone.
Prokurator, po przeanalizowaniu materiału dowodowego  zastosował wobec 2 osób  wolnościowe środki zapobiegawcze, natomiast wobec 2 innych  podejrzanych,  wystąpił z wnioskami o tymczasowe aresztowanie.
Sąd Rejonowy podzielił stanowisko prokuratora i zgodził się z nim, orzekając wobec tych mężczyzn tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Sprawa jest w toku.