„handlarze ludźmi nie spodziewali się zatrzymania i dalszego pobytu w areszcie”

Data modyfikacji: 19.02.2018

 Kiedy  dwóm mężczyznom  narodowości cygańskiej w wieku 51  i  34 lat, przebywającym od początku lutego 2018r  w Areszcie Śledczym we Wrocławiu i oczekującym na realizację ekstradycji do Wielkiej Brytanii wydawało się, że w połowie lutego  2018r wyjdą na wolność, nie spodziewali się, że prokurator Wydziału I Śledczego we Wrocławiu zbiera już dowody, które pokrzyżują plany sprawcom brutalnych przestępstw popełnionych zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Prokuratura Okręgowa w ramach szeroko zakrojonej akcji, w której uczestniczyło szereg organów, w tym przedstawiciele policji  z Wielkiej Brytanii,  uzyskała informację że przebywający w Areszcie Śledczym  na wniosek władz Wielkiej Brytanii  mężczyźni w ramach realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania mogą zostać wkrótce wypuszczeni i uniknąć odpowiedzialności karnej.

Podjęte czynności pozwoliły zebrać  wystarczający materiał dowodowy i na jego podstawie opracować dla tych mężczyzn zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu werbowanie w Polsce i sprowadzanie do Wielkiej Brytanii ludzi w celu świadczenia  przez nich przymusowej pracy, za którą nie otrzymywali wynagrodzenia, a  które to zachowania stanowiły znamiona  zbrodni w postaci handlu ludźmi (art. 189a §1 kk),  jak też  zarzutu dotyczącego bezprawnego pozbawienia pokrzywdzonych  wolności  w Wielkiej Brytanii (art. 189 kk) oraz grożenia im i zmuszania do odwołania obciążających sprawców zeznań (art. 190 §1 kk, art. 245 kk).

Kiedy zgodnie z przypuszczeniami, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił  w dniu 13 lutego 2018r stosowaną formę tymczasowego aresztowania wskazując, że mężczyźni narodowości cygańskiej mogą  opuścić Areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, działający na polecenie Wydziału I Śledczego funkcjonariusze policji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przygotowani byli już do ich ponownego zatrzymania.

W dniu 14 lutego 2018r policjanci czynność tę przeprowadzili  tuż po opuszczeniu przez podejrzanych Aresztu Śledczego.  Mężczyźni ci  nie  zdążyli się przywitać z oczekującymi na nich  osobami.

W dniu następnym mężczyznom zostały ogłoszone uprzednio przygotowane zarzuty, do których wymienieni się nie przyznali, usiłując w swoich wyjaśnieniach dezawuować zeznania świadków.

Po przeprowadzeniu w tut. Wydziale I Śledczym czynności procesowych z udziałem podejrzanym, Sąd Rejonowy na wniosek prokuratora zastosował na dalszy czas oznaczony tymczasowe aresztowanie w stosunku do wymienionych.

Sprawa ta  ma międzynarodowy zasięg i planowane są dalsze czynności zmierzające do ustalenia zakresu przestępczego procederu i osób w nim uczestniczących.