Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy PO II Ds. 18.2017

W toku śledztwa o sygn. akt PO II Ds. 18.2017 prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, 2 Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej, w dniu 20 grudnia 2021 roku wydano postanowienie o powołaniu biegłego z zakresu klasycznych badań dokumentów. W związku z powyższym na zasadzie art. 131 2 i 3 k.p.k. zawiadamia się o wydaniu postanowienia. Odpis postanowienia zostanie doręczony tym pokrzywdzonym, którzy zwrócą się o jego doręczenie w terminie zawitym 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.