Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy PO II Ds. 28.2019 (poprzednia sygn. VI Ds. 86/12)

W dniu 14 kwietnia 2021 r. w ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu postępowania przygotowawczego pod sygn. PO II Ds. 28.2019 (poprzednia sygn. VI Ds. 86/12), zostało wydane postanowienie o zawieszeniu śledztwa. Odpis przedmiotowego postanowienia zostanie doręczony tym pokrzywdzonym, którzy się o to zwrócą do tut. Prokuratury, w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.