Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy PO II Ds. 9.2018

W toku śledztwa o sygn. akt PO II Ds. 9.2018 prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej, w dniu 23 lutego 2021 roku wydano postanowienie o uznaniu rzeczy za zbędne dla postępowania. W związku z powyższym na zasadzie art. 131 § 2 i 3 k.p.k. zawiadamia się o wydaniu postanowienia. Odpis postanowienia zostanie doręczony tym pokrzywdzonym, którzy zwrócą się o jego doręczenie w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia