Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy PO II Ds. 9.2018

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej, w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonym przez Prezesa UOKIK Delegatura we Wrocławiu dotyczącym nieprawidłowości w działaniu „Goldsaver” Spółka z o.o., nadzoruje pod sygn. PO II Ds. 9.2018 postępowanie przygotowawcze w sprawie czynu z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz z art. 287 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 11 §2 k.k.

W związku z powyższym zawiadamia się, że osoby, które czują się pokrzywdzone działalnością w/w spółki mogą zgłaszać stosowne informacje, celem przesłuchania w charakterze świadków.

Zgłoszeń należy dokonywać:

  • na adres poczty elektronicznej: gospodarczy@wroclaw.po.gov.pl
  • na adres poczty: Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu: 50-950 Wrocław, ul. Podwale 30
  • przez biuro podawcze tut. Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu: 50-950 Wrocław, ul. Podwale 30,1 piętro pok. 26;
  • do Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 21, Wrocław.