Informacja o zakończeniu postępowania PR 3 Ds 110.2020

           Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2020 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Śródmieścia umorzył śledztwo o sygn. PR 3 Ds 110.2020 w sprawie narażenia w okresie od maja 2016 roku do dnia 14 września 2017 roku we Wrocławiu wielu dzieci i pracowników z Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub wystąpienie cięzkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niewłaściwe zabezpieczenie terenu objętego pracami remontowo budowlanymi, tj. o czyn z art. 160 § 1 k.k.