Nielegalnie produkowali wyroby tytoniowe

Data modyfikacji: 15.09.2017

          Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej w skład której wchodzili między innymi Paweł H., Przemysław P. i Magdalena W.,  mającej na celu popełnianie przestępstw związanych z nielegalną produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi i uchylaniem się od opodatkowania.

          Grupa ta działała w okresie co najmniej od listopada 2016 roku do dnia 08 września 2017 roku. W tym czasie zajmowała się wytwarzaniem wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych oraz wprowadzeniem tak wytworzonych wyrobów tytoniowych do obrotu o wadze nie mniejszej niż 844 kg w okresie od 23 listopada 2016 roku do 23 lutego 2017 roku, a łącznie do dnia 08 września 2017 roku nie mniejszej niż 1500 kg. Wyroby te rozprowadzane były bezpośrednio indywidualnym nabywcom, którymi były wyłącznie osoby fizyczne. Doszło w tym wypadku do uszczuplenia podatku akcyzowego, w okresie od listopada 2016 roku do lutego 2017 roku w kwocie 659.949,00 zł, łącznie do dnia 08 września 2017 roku nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. Ponadto grupa posiadała w dniu 08 września 2017 roku nielegalne wyroby tytoniowe o wadze łącznej nie mniejszej niż 1600 kg, o wartości podatku akcyzowego nie mniejszej niż 1.227.405,00 zł. Z działalności tej grupa uczyniła sobie stałe źródło dochodu.

Łącznie wartość uszczuplonego podatku akcyzowego stanowi wartość nie mniejszą niż 2.200.000,00 zł.

           W toku postępowania, w wyniku przeprowadzonego w dniu 08 września 2017 roku przeszukania pomieszczeń gospodarczych i mieszkalnych użytkowanych przez podejrzanych Pawła H. i Przemysława P., ujawniono nadto środki odurzające w postaci marihuany w łącznej ilości 456,965 g (429,555 g i 27,41 g) oraz chlorowodorku kokainy w łącznej ilości 350,36 g (67,77 g i 282,59 g) stanowiących znaczną ilość. Tego też dnia wszyscy podejrzani zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Policji.   

          W dniu 8 i 9 września 2016 roku prokurator ogłosił Pawłowi H., Przemysławowi P. i Magdalenie W. zarzuty udziału w grupie i popełnienia czynów dotyczących produkcji i obrotu wyrobami tytoniowymi oraz uszczuplenia podatku akcyzowego, a nadto Pawłowi H., Przemysławowi P. zarzut posiadania środków odurzających.

          Na wniosek Prokuratury Sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Postanowieniem z dnia 14 września 2017 roku prokurator zastosował na mieniu podejrzanego Pawła H. i Przemysława P. zabezpieczenie majątkowe.

            Z uwagi na dobro śledztwa obecnie więcej szczegółów ujawnić nie można.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus