Notariusz poświadczył nieprawdę i pomógł w przestępstwie

Data modyfikacji: 08.09.2017

            Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo dotyczące wyprowadzania majątku jednej z wrocławskich spółek.

W toku śledztwa ustalono, iż wspólnicy i członek zarządu tej spółki na przełomie 2012/2013 roku, podjęli szereg działań zmierzających do usunięcia majątku spółki w związku z licznymi postępowaniami egzekucyjnymi, toczącymi się przeciwko spółce.

Spółka ta była między innymi podwykonawcą innej wrocławskiej spółki działającej w branży budowlanej i posiadała wobec tej spółki wierzytelność na łączną kwotę nie mniejszą niż 1.145.130,- zł. Aby uniknąć zabezpieczenia tej wierzytelności przez komornika, dokonano jej cesji na rzecz innej spółki. Podpisy na rzeczonej umowie cesji wierzytelności mieli złożyć prezes zarządu spółki oraz prezes zarządu spółki, na rzecz której dokonano cesji wierzytelności, a fakt złożenia podpisów pod umową przez osoby w niej wskazane poświadczył notariusz.

Jak ustalono, prezes zarządu spółki faktycznie nie podpisał rzeczonej umowy cesji wierzytelności, jak również nie podpisał w repertorium notarialnym potwierdzenia odbioru dokumentu notarialnego poświadczenia podpisu. W związku z powyższym notariusz poświadczył nieprawdę co do osoby, która podpisała się pod wskazanym dokumentem.

W dniu 07 września 2017 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zgodnie z decyzją prokuratora, dokonali zatrzymania notariusza. Prokurator przedstawił mu zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumencie notarialnym i ułatwienia innym osobom udaremnienia i uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli spółki oraz wykonania orzeczeń sądowych oraz organów ZUS i Urzędów Skarbowych poprzez usunięcie składników majątku. Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.

Prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym (dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 25.000,-zł).

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus