Oskarżony z usiłowanie zabójstwa trzech osób

Data modyfikacji: 16.03.2018

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu  skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 28-letnemu Michałowi M. oskarżając go o usiłowanie zabójstwa trzech osób i inne czyny.

W dniu 10 kwietnia 2017 roku w godzinach rannych bracia Janusz i Leszek P. przyjechali do domu we Wszemirowie, w którym dwa znajdujące się w nim  mieszkania stanowią ich odrębną własność. Bracia planowali  zabezpieczyć wejścia do obu lokali, bowiem dwa dni wcześniej zostali powiadomieni przez sąsiada, że w mieszkaniu na parterze, należącym do Leszka P. są otwarte drzwi. Lokal ten od roku był wprawdzie niezamieszkały, lecz jego właściciel przyjeżdżał tam co tydzień sprawdzając stan jego pomieszczeń, jak i mieszkania  brata - znajdującego się na piętrze. Ponieważ stan techniczny mieszkania Leszka P. wymagał wykonania czynności w mieszkaniu na piętrze, obaj mężczyźni udali się na górę. Ujawnili wtedy, iż zamek górny drzwi tego mieszkania został wyłamany, zaś dolny początkowo był  zamknięty od wewnątrz. Po chwili jednak udało im się wejść do środka, gdzie w przedpokoju  zauważyli nieznanego im młodego mężczyznę, jak później ustalono Michała M. Ten, gdy usłyszał że zamierzają wezwać policję, zaczął iść w ich kierunku. Gdy znalazł się na wysokości stojącego bliżej Leszka P., ugodził go nożem w okolice brzucha. Następnie podchodząc do Janusza P. również ugodził go nożem w okolice lewej strony brzucha oraz w okolice głowy, a także  spowodował jego upadek ze schodów prowadzących z piętra na parter. Wykorzystując stan zamroczenia obu pokrzywdzonych, napastnik zbiegł.

Z uzyskanej w toku postępowania opinii sądowo - lekarskiej wynika, że w związku z opisanym zdarzeniem u obu pokrzywdzonych stwierdzono rany kłute tułowia penetrujące przez jamę opłucnową do jamy brzusznej z następowym uszkodzeniem śledziony, wymagające usunięcia śledziony, które to obrażenia stanowiły chorobę realnie zagrażającą życiu  określoną w art. 156 § 1 pkt 2 k. k.

W trakcie śledztwa uzyskano informacje, iż wcześniej, tj. w dniu 18 marca 2017 r. Michał M. popełnił  przestępstwo na szkodę Janiny Ch.

Jak ustalono, wymieniony przyszedł do pokrzywdzonej zamieszkałej w Prusicach. Wcześniej pomagał jej odpłatnie w pracach gospodarskich, a  Janina Ch. kilkukrotnie pożyczała  mu  pieniądze.

Tego dnia, w czasie rozmowy dotyczącej wykonania prac stolarskich w miejscu zamieszkania pokrzywdzonej, Michał M. niespodziewanie ją zaatakował. Najpierw powalił pokrzywdzoną na ziemię, a następnie usiadł na niej okrakiem uderzając ją dwukrotnie młotkiem w głowę, bijąc ją rękami po głowie oraz dusząc szyję pokrzywdzonej rękami. Ta broniła się usiłując wyrwać się napastnikowi. W pewnej chwili  Janinie Ch. udało się wyswobodzić. Michał M. wbiegł wtedy do pokoju jej męża Zygmunta Ch., po czym szybko stamtąd wybiegł i uciekł. W dniu 21 marca 2017 r. pokrzywdzona stwierdziła brak portmonetki wraz zawartością około 100,- zł. należących do niej i do jej męża O tym, gdzie pokrzywdzona przechowywała portmonetkę z pieniędzmi Michał M.  wiedział, albowiem wcześniej w jego obecności wyciągała stamtąd pieniądze.

Z opinii sądowo- lekarskiej wynika, że Janina Ch. w wyniku opisanego zdarzenia doznała obrażeń w postaci rany tłuczonej okolicy ciemieniowej, otarcia naskórka okolicy skroniowej, prawego policzka, podbiegnięć krwawych obu powiek lewego oka, warg oraz prawego i lewego podudzia. Zdaniem biegłego spowodowały one u  pokrzywdzonej obrażenia  naruszające czynności jej ciała trwające nie dłużej niż 7 dni w rozumieniu  art. 157 § 2 k. k.

W dniu 1 czerwca 2017 r. o godz. 16:30 Michał M. poszukiwany listem gończym, został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.

Od czasu zaistnienia zdarzenia z udziałem  Janiny Ch. wymieniony ukrywał się, bowiem był przekonany, iż w wyniku odniesionych w opisanym zdarzeniu obrażeń  pokrzywdzona zmarła. Jak ustalono, Michał M. przebywał głównie w budynku, w którym został zatrzymany tj.  na strychu domu mieszczącego się obok  budynku w miejscowości  Wszemirów, w którym znajdowały się m.in. mieszkania braci P. Do wszystkich mieszkań znajdujących się właśnie w tym domu wymieniony włamał się w celu zaboru mienia. Z lokalu na parterze, a także z mieszkania należącego do Grzegorza P. wymieniony kilkukrotnie zabierał w celu przywłaszczenia, po uprzednim dokonaniu włamania  jedzenie, pieniądze oraz inne przedmioty. Część z nich ujawniono w trakcie zatrzymania podejrzanego.

Ustalono nadto, że na przełomie marca i kwietnia 2017 r. w budynku w miejscowości  Wszemirów,  po uprzednim wyważeniu drzwi wejściowych, Michał M. usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia mienia znajdującego się wewnątrz mieszkania Janusza P., jednakże zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż w mieszkaniu brak było przedmiotów nadających się do kradzieży.

W dniu 8 kwietnia 2017 r. w miejscowości Wszemirów, włamał się poprzez siłowe wyważenie drzwi wejściowych do mieszkania, z którego zabrał w celu przywłaszczenia żywność w tym w postaci konserw tyrolskich, piersi z kaczki, kiełbasy, lodów, makaronów, 3 butelki wódki wyborowej o wart. 150,- zł, lornetki o wartości 100,- zł, noża kuchennego o wartości 20,- zł na szkodę Leszka P. oraz monet okolicznościowych o nominale 2,- zł w ilości około 80 sztuk na szkodę Janusza P.

 W okresie od 10 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. w miejscowości Wszemirów dokonał włamania poprzez siłowe wyważenie okna od strony ogrodu, a następnie dostał się do jego wnętrza, skąd zabierał w celu przywłaszczenia kilkukrotnie  żywność o nieustalonej wartości, czym działał na szkodę Leszka P.

W kwietniu 2017 r. w miejscowości Wszemirów dokonał włamania do mieszkania poprzez siłowe  wyważenie drzwi wejściowych, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia dwie bluzy marki Adidas o wartości 50,- zł każda, torbę podróżną o wartości 30,- zł, kurtkę  o wartości 50,- zł, torbę podróżną o wartości 20,- zł, dwie pary spodni dżinsowych o wartości 20,- zł każda, golarkę Remington o wartości 20,- zł, latarkę czołową o wartości 30,- zł, 3 telefony  komórkowe o łącznej wartości 15,- zł, tj.  mienia o łącznej wartości 377,- zł na szkodę Grzegorza P.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego  Michał M. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Jak wynika z opinii sądowo - lekarskiej, analiza charakteru obrażeń głowy stwierdzonych u Janiny Ch., tj. 3, 5 centymetrowej długości rana tłuczona głowy oraz sposób działania Michała M., tj. zadawanie uderzeń obuchem młotka, w opinii biegłego pozwala na realne podejrzenie, że przedmiotowe działanie sprawcy mogło doprowadzić do śmierci pokrzywdzonej.

Z  opinii z zakresu medycyny sądowej wynika, że działanie Michała M. polegające na  zadaniu ciosów  nożem w brzuch Januszowi P. i Leszkowi P. w dniu 10 kwietnia 2017 r. spowodowało u nich chorobę realnie zagrażającą życiu w rozumieniu art. 156 k. k. oraz naraziło w/ w pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 160 k. k. Zawarta w aktach dokumentacja medyczna, zdaniem  biegłego, wskazuje iż gdyby nie specjalistyczna interwencja chirurgiczna po zadaniu ciosu nożem w tułów Janusza oraz Leszka P.,  w/w zmarliby w wyniku odniesionych ran.

Michałowi M. grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego  pozbawienia wolności.

Obecnie toczy się postępowanie przed Sądem.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus