Oszustwa przy sprzedaży mieszkań

            Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu pod sygnaturą PO I Ds. 98.2016 prowadzi śledztwo dotyczące doprowadzenia wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy sprzedaży mieszkań.

            W sprawie tej w dniu 4 grudnia 2017 roku, na polecenie prokuratora, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 58-letniego mieszkańca Wrocławia - Jana B.

Prokurator przedstawił Janowi B. zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 6 osób na łączną kwotę ponad 900.000,- złotych. Jak ustalono, Jan B. pośredniczył w sprzedaży mieszkań. Działając z zamiarem niewywiązania się z ustnych umów pomiędzy stronami, a w tym między innymi w zakresie zapewnienia praw własności do innego lokalu, wywoływał u pokrzywdzonych mylne wyobrażenia o skutkach prawnych zawarcia w formie pisemnej umów przedwstępnych sprzedaży mieszkań. Podejrzany wykorzystywał stan psychiczny niektórych osób pokrzywdzonych powodujący ograniczoną lub zniesioną zdolność do należytego pojmowania przedsiębranych przez nich działań. Zapewniał pokrzywdzonych, że po sprzedaży ich mieszkań, doprowadzi  do nabycia przez nich praw do innego lokalu za sumę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania pomniejszoną o spłatę zadłużeń. Jednakże po sprzedaży lokali nie wywiązał się z umów z pokrzywdzonymi, nie zapewnił im kupna innego lokalu, ani nie przekazał im pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkań.

Na wniosek prokuratury w dniu 5 grudnia 2017 roku Sąd zastosował wobec Jana B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Postępowanie w tej sprawie  ma charakter rozwojowy, liczba osób pokrzywdzonych działaniami Jana B. może ulec zwiększeniu.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus