Poszukiwanie osób pokrzywdzonych w prowadzonym śledztwie PO II Ds. 6.2016

Ogłoszenie o poszukiwaniu osób pokrzywdzonych w prowadzonym śledztwie PO II Ds. 6.2016 w sprawie przeciwko Mateuszowi G., Rafałowi K. i innym, którzy działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie i innym osobom z popełnienia przestępstw stałe źródło dochodu oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili nie mniej niż 2525 osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie nie mniejszej niż 423.685,05 zł oraz podmiot Grupa Allegro Sp. z o.o. w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1.194.668,37 zł., wprowadzając kupujących w błąd co do rzeczywistej tożsamości sprzedawcy, zasad nabywania przedmiotów oraz jakości i oryginalności oferowanego do sprzedaży towaru. tj. o czyn z art. 286 S 1 kk i inne.
Przedmiotowe śledztwo dotyczy wyłączenie podmiotów: Rema Trade Sp. z o.o. we Wrocławiu, S&P Consulting Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, Safome Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Vertus Sklep Limited z/s Londyn, Gozer Limited z/s Wakefield, Joanna Mazur Limited z/s Londyn, Calgara Limited z/s Londyn, Zendish Limited z/s Birmingham, Kolorowe Buty Limited z/s Doncaster, Jade Shop Limited z/s Wakefield, Oryginalne Buty Limited z/s Kenilworth, firma OMT Sp. z o.o. z/s Warszawa, Katax Sp. z o.o., Nobel sp.k. Ecart Sp. z o.o. działających od maja 2014 roku do stycznia 2017 roku. Ponadto śledztwo dotyczy sklepów internetowych oryginalneobuwie.com, tentelefon.com, itenfon.com, annasport.net, www.isklepobuwie.info, www.isklepobuwie.com prowadzących internetową sprzedaż towarów, działających od maja 2014 roku do stycznia 2017 roku.
W związku z powyższym uprzejmie proszę pokrzywdzonych opisanymi na wstępie przestępstwami przez wyszczególnione podmioty o zgłaszanie się we właściwej dla miejsca zamieszkania policji, z powołaniem na treść opublikowanego ogłoszenia w terminie 2 (dwóch) miesięcy od umieszczenia ogłoszenia, wraz z dokumentami dotyczącymi niniejszej sprawy, celem przyjęcia protokolarnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, pouczenia o prawach i obowiązkach pokrzywdzonego wraz z wnioskiem o przekazanie zawiadomienia do postępowania PO II Ds. 6.2016 tut. Prokuratury.
Postępowanie nadzoruje prokurator Krzysztof Lonc, 2 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu tel. 71 371 81 14 wew. 219, zaś prowadzi Wydział Dochodzeniowo Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nadkomisarz Mariusz Wenc ( tel. 47 871 33 55).