Powoływał się na wpływy w urzędzie i obiecywał korzyści

Data modyfikacji: 26.10.2017

           Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział I Śledczy nadzoruje prowadzone przez Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu śledztwo w sprawie powoływania się w 2017 roku na wpływy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu - delegatura w Wałbrzychu oraz podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy prowadzonej przed inspektoratem i obietnicy przyjęcia korzyści majątkowej przez inspektora tegoż Urzędu w zamian za wydanie pozytywnej dla strony decyzji.

           W oparciu o uzyskany dotychczas materiał dowodowy oraz podjęte przez policję działania,  w dniu 23 października 2017 roku funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania dwóch osób: 77 - letniego mężczyzny, który podjął się pośrednictwa w „załatwieniu” sprawy oraz  59 -  letniej kobiety - będącej inspektorem Ochrony Środowiska w Wałbrzychu.

           W trakcie przeszukania zatrzymanego mężczyzny ujawniono przy nim między innymi pieniądze w kwocie 20.000,- złotych, z których część miała zostać przekazana przez niego urzędniczce w zamian za załatwienie sprawy oraz dokumenty pochodzące z tegoż Urzędu. 

           W dniu 24 października 2017 roku prokurator przedstawił wymienionym osobom zarzuty pełnienia przestępstw płatnej protekcji, obietnicy wręczania korzyści majątkowej, a także przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a więc czynów z art. 230 § 1 kk, art. 229 § 3 kk, art. 228 § 3 kk. oraz z  art. 231 § 2 kk i inne. W toku przesłuchania w Prokuraturze, do zarzuconego czynu przyznała się jedna z zatrzymanych osób.  

          W dniu 25 października 2017 roku, Sąd Rejonowy rozpoznał wnioski prokuratora o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, nie uwzględniając ich. Sąd stwierdził, że co prawda w sprawie zachodziły przesłanki do zastosowania tego środka,  to jednak, z uwagi na przyznanie się przed sądem drugiej osoby, materiał dowodowy został już zabezpieczony.

Prokuratura nie podzielając stanowiska Sądu, podjęła niezwłoczne  czynności zmierzające do zaskarżenia tych orzeczeń.         

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus