Przyznawał pożyczki nawet bez zdolności kredytowej

Data modyfikacji: 02.07.2018

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej zakończyła prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji, Zarząd we Wrocławiu, śledztwo przeciwko Marianowi S. – byłemu Prezesowi Zarządu Południowo Zachodniej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, skierowaniem do Sądu Okręgowego we Wrocławiu aktu oskarżenia, dotyczącym czynu z art. 296§1 i 3 kk w zw. z art. 12 kk.

W toku postępowania ustalono, iż w okresie od 1 czerwca 2006 roku do 30 kwietnia 2008 roku Marian S, będąc obowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi tej instytucji, udzielił pożyczek w sposób nieprawidłowy i z narażeniem interesów. Zadecydował on bowiem samodzielnie o przyznaniu pożyczek osobom, które przedłożyły niekompletną, wadliwą i nieprawidłową dokumentację pożyczkową, mimo szeregu zastrzeżeń o braku zdolności kredytowej oraz jakości i wartości ich zabezpieczeń, zgłaszanych przez pracowników tej instytucji, Komisję Kredytową oraz radcę prawnego. Po uzyskaniu akceptacji Mariana S. pożyczki pieniężne były przekazywane do dyspozycji klientów. Często zdarzało się też tak, że przed rozpoczęciem spłaty pożyczki, była udzielana następna pożyczka, z której spłacano poprzednią.

Działaniem swym Marian S. nadużył udzielonych mu uprawnień w konsekwencji czego doprowadził do powstania szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a mianowicie w łącznej kwocie 168.005.323,52zł, stanowiącej utracone środki finansowe, w postaci kapitału w całości lub części  nie spłaconych pożyczek.  

            Z ustaleń śledztwa wynika, iż w wyżej opisany sposób Marian S. udzielił pożyczek 59 osobom. Kilku osobom przyznał nawet nie jedną, ale kilka pożyczek.

            Przesłuchany w charakterze podejrzanego Marian S, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składnia wyjaśnień.

Grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.  pozbawienia wolności. 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus