Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w sprawie wyłudzenia metodą „na wnuczka”

Data modyfikacji: 19.02.2018

Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy prowadziła postępowania przeciwko Pawłowi W., który dopuścił się wyłudzenia oraz 17 usiłowań wyłudzenia środków pieniężnych od osób starszych metodą na tzw. „wnuczka”.
Po skierowaniu w dniu  30 sierpnia 2017 aktu oskarżenia, Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał Pawła W. za wszystkie przypisane mu czyny, orzekając jedynie karę łączną 1 roku pozbawienia wolności w tym również obowiązek naprawienia szkody w całości, przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa i inne.
Prokurator nie podzielił stanowiska tego organu procesowego w zakresie wymianu kary pozbawienia wolności i w dniu 30 listopada 2017r  zaskarżył go apelując o jego zmianę i orzeczenie wnioskowanej wcześniej kary 3 lat pozbawienia wolności.
W dniu   14 lutego 2018r Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał rację skarżącego i podwyższył  Pawłowi W. wymiar kary do 2 lat pozbawienia wolności.
Choć wyrok nie odpowiada w pełni wnioskowi prokuratora, to zważyć należało, że wymieniony został zobowiązany do naprawienia szkody, którą sukcesywnie sam naprawia przekazując określone kwoty na rzecz pokrzywdzonej. Nadto, 17 spośród 18 zarzutów przypisanych temu oskarżonemu popełnionych zostało w formie karalnego usiłowania, co miało wpływ na ostateczną ocenę jego zachowania, stopień przypisanej mu winy, a w konsekwencji na wymiar kary.
Z tym wyrokiem prokurator się zgodził i stał się on prawomocny.