Skazania za wyłudzenia akcji

Data modyfikacji: 13.12.2017

          Wyrokiem skazującym, ogłoszonym w dniu 04 grudnia 2017 roku, zakończyło się postępowanie karne przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu przeciwko Stanisławowi P. i Markowi T., których Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu oskarżyła  o wyłudzenia akcji wielomilionowej wartości na szkodę Domu Inwestycyjnego jednego z banków oraz osób fizycznych.

          Do czynów  tych doszło pod koniec roku 2010. Obaj oskarżeni posługując się podrobionymi dokumentami (dowodem  osobistym, pełnomocnictwem), a w przypadku Stanisława P. także podrabiając podpisy, doprowadzili Dom Inwestycyjny oraz osoby fizyczne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem odpowiednio na kwoty 2.303.059,-zł oraz 1.263.073,50zł.

          Marek T. nadto posługiwał się podrobionymi dokumentami, a także wielokrotnie podrobił podpis innej osoby na wielu dokumentach.

          Sąd podzielił w pełni tezy i  argumentację  przedstawioną przez oskarżyciela,  co do ustaleń faktycznych w sprawie i wymierzył Stanisławowi P. karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek po 20,-zł każda, a Markowi T. za sześć wskazanych w akcie oskarżenia czynów, karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny 200 staeek po 20,-zł k ażda. Wyrok nie jest prawomocny

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Małgorzata Klaus