Śledczy Wydziału I Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, skierowali akt oskarżenia przeciwko znanemu członkowi wrocławskiego półświatka ps. „GEKON”

Data modyfikacji: 13.01.2021

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Wydział I Śledczy nadzorował śledztwo przeciwko  Łukaszowi W. ps. „GEKON” (znanemu członkowi wrocławskiego półświatka), podejrzanemu o czyn z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o inne czyny.

Wrocławscy Śledczy, dokonali zatrzymania opuszczającego areszt Łukasza W., podejrzanego o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających, w związku z jego działalnością przestępczą z przeszłości.  

W toku trwającego postępowania, Łukaszowi W. ogłoszono zarzuty między innymi tego, że w okresie od co najmniej 2012 roku do co najmniej 2017 roku we Wrocławiu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w warunkach powrotu do przestępstwa, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 6 kg, co stanowi nie mniej niż 60.000 porcji o wadze 0.1 grama, którą następnie sprzedawał dotychczas nieustalonym osobom będącym zarówno konsumentami jak i dilerami, jak i uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środka odurzającego w postaci marihuany w ilości nie mniejszej niż 50 kg w ten sposób, że w zamian za korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 4 tysięcy złotych miesięcznie, tytułem tzw. „ochrony” przez okres co najmniej 1 roku, umożliwiał sprzedaż we Wrocławiu tego środka odurzającego Mateuszowi S., osobom będącym zarówno konsumentami jak i dilerami, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, będąc uprzednio skazanym prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego we Wrocławiu, tj. o czyn z art. 56 ust. l i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 59 ust. l cyt. Ustawy w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § l k.k. w zw. z art.64 § 1 k.k.

Przedmiotowe postępowanie stanowi element dużego postępowania prowadzonego przez Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. W toku tego postępowania zarzuty postawiono blisko 90 osobom, zarzucając im szereg przestępstw z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym między innymi art. 56 ust. 3, art. 59 ust.1, art. 62 ust. 1 i 2, art. 258 § 1 k.k. i inne. Wobec większości z tych osób (69) zapadły już prawomocne wyroki skazujące, zaś wobec kolejnych 17 osób skierowano akty oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków, czy też do Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

Łukasz W. był w przeszłości karany sądownie a zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, będąc uprzednio skazanym prawomocnymi wyrokami.

Po wykonaniu czynności procesowych w postępowaniu przygotowawczym, Śledczy Wydziału I Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, złożyli do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia, Wydział II Karny akt oskarżenia względem Łukasza W.

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Radosław Żarkowski