Wniosek do sądu o umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym Muhammet E. podejrzanego o zabójstwo

Data modyfikacji: 06.08.2019

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, I Wydział Śledczy, skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na stan niepoczytalności i zastosowanie środka zabezpieczającego wobec Muhammet E. podejrzanego o zabójstwo, tj. o czyn z art. 148§1 kk.

Jak wynika z treści wniosku, prokuratura zwróciła się do sądu o zastosowanie w stosunku do Muhammet E. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym oraz utrzymanie w mocy tymczasowego aresztowania podejrzanego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie orzeczenia środka zabezpieczającego. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Muhammet E. mógłby ponownie popełnić podobny do zarzucanego czyn zabroniony.

Jak ustalono w toku śledztwa, w dniu 9 marca 2019r. funkcjonariusze Policji otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednego z centrów handlowych we Wrocławiu ugodzono nożem mężczyznę, którym okazał się Furkan K. Pomimo podjętej przez postronnych świadków oraz kontynuowanej przez lekarzy Pogotowia akcji ratunkowej i resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pokrzywdzony zmarł. Jednocześnie sprawca- Muhammet E. został zatrzymany.

Z opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej wynika, że na ciele pokrzywdzonego ujawniono ponad 30 ran kłutych, cięto-kłutych, zlokalizowanych w większości na tylnych powierzchniach ciała, tj. górnej części okolicy karkowej i karku, plecach, nadto ujawniono ranę kłutą klatki piersiowej i nadbrzusza. Obrażenia te doprowadziły do wykrwawienia się i zachłyśnięcia krwią przez pokrzywdzonego, co doprowadziło do nagłej i gwałtownej śmierci Furkan K.

Zebrane w toku śledztwa dowody, w szczególności zeznania świadków, wyniki oględzin zapisów monitoringu, wyniki badań biologicznych uzasadniają w pełni ocenę, iż Muhammet E. dopuścił się zbrodni zabójstwa Furkan K.

Ponadto uzyskano w toku śledztwa opinię sądowo-psychiatryczno-psychologicznej, z której wynika, iż Muhammet E. miał w okresie krytycznym zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia zarzucanego mu czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Nadto biegli stwierdzili, iż istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego czynów podobnych do zarzucanego.

Z uwagi na treść powyższej opinii dotyczącej prognozy biegłych co do wysokiego prawdopodobieństwa, że podejrzany może w przyszłości popełnić ponownie podobny czyn zabroniony, prokurator złożył wniosek do sądu o zastosowanie w stosunku do Muhammet E. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym oraz utrzymanie w mocy tymczasowego aresztowania podejrzanego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie orzeczenia środka zabezpieczającego.

Na chwilę obecną prokuratura oczekuje na wyznaczenie terminu rozpoznania sprawy przez sąd.

 

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk