Wniosek o tymczasowy areszt wobec 37-letniego kierowcy podejrzanego o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Data modyfikacji: 04.11.2019

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki Zachód skierowała do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków wniosek o zastosowanie wobec Sławomira P. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 37 - latek podejrzany jest o czyn z art. 160§1 kk i art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk oraz o czyn z art. 180a kk.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy w szczególności protokół zatrzymania Sławomira P., zeznania pokrzywdzonych oraz świadków zdarzenia, protokoły oględzin miejsca zdarzenia oraz pojazdu, opinie sądowo-lekarskie wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się zarzucanych mu czynów.

Na tej podstawie w dniu dzisiejszym Sławomir P. został doprowadzony do prokuratury gdzie usłyszał 2 zarzuty. Pierwszy z zarzucanych mu czynów dotyczy zachowania podejrzanego, które polegało na tym, że w dniu 2 listopada 2019r. we Wrocławiu kierując pojazdem osobowym nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad kierującym pojazdem, a następnie zjechał do prawej krawędzi jezdni, gdzie uderzył w wiatę przystankową, czym spowodował u 3 osób pokrzywdzonych, w tym 2 dzieci naruszenie czynności narządów ciała trwający nie dłużej niż 7 dni.

Nadto Sławomir P. usłyszał zarzut, że w dniu 2 listopada 2019r. we Wrocławiu kierując pojazdem osobowym nie stosował się do decyzji wydanej przez Urząd Miasta Wrocławia cofającej uprawnienia do kierowania pojazdami.

Sławomir P. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, jednocześnie zaprzeczył aby kierował pojazdem pod wpływem alkoholu.

Jak wynika z ustaleń Sławomir P. był uprzednio karany sądownie za czyny przeciwko mieniu oraz za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu.

Za pierwszy z zarzucanych czynów grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za drugi z zarzucanych mu czynów – kara grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 2.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec Sławomira P. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk