Wniosek Prokuratury o zastosowanie aresztu dla podejrzanego o zgwałcenie młodej Ukrainki

Data modyfikacji: 22.04.2022

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto w dniu 21 kwietnia 2022 r  skierowała wniosek do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Mykola V. obywatela Ukrainy, któremu zarzucono popełnienie dwóch przestępstw przeciwko wolności seksualnej z art. 197 § 1 kk w zw. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk oraz z art. 197 § 2 kk.

Zdaniem Prokuratury Mykola V. w dniu 19 kwietnia 2022 r, przemocą i podstępem doprowadził Annę B. (obywatelkę Ukrainy) do obcowania płciowego oraz poddania się przez pokrzywdzoną innej czynności seksualnej, wykorzystując jej łatwowierność, brak doświadczenia życiowego i seksualnego, przewagę fizyczną oraz upojenie alkoholowe pokrzywdzonej spowodowane podaniem jej przez podejrzanego alkoholu.

Nie bez znaczenia dla ustaleń postępowania przygotowawczego pozostaje fakt, że pokrzywdzona miała zaufanie do Mykola V., który był partnerem jej matki. Anna B. przyjechała do obojga w dniu 30 marca 2022 r po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Jak ustalono, matka pokrzywdzonej –Natalia B. oraz Mykola V. przebywają w Polsce od dłuższego czasu w celach zarobkowych.

W sprawie wykonano niezbędne czynności dowodowe, m.in. przesłuchano przez Sąd pokrzywdzoną, przesłuchano świadków w tym matkę pokrzywdzonej, wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec Mykola V. i przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Badaniem lekarskim jakiemu poddana została pokrzywdzona, stwierdzono u niej obrażenia naruszające czynności narządów ciała na okres nie dłuższy niż 7 dni.

Zdaniem Prokuratury, zgromadzony materiał dowodowy uprawdopodobnił fakt popełnienia przez podejrzanego zarzuconego mu przestępstwa i z uwagi na realną obawę matactwa procesowego z jego strony, tylko zastosowanie środka izolacyjnego zagwarantuje zabezpieczenie prawidłowego toku prowadzonego dochodzenia.

Czyn z art. 197 §1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 2 do lat 12, zaś czyn z art. 197 §2 kk karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

Małgorzata Dziewońska

rzecznik prasowy

Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu