Wyrok skazujący wobec byłego prezesa zarządu jednej z wrocławskich spółek

Data modyfikacji: 29.06.2019

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 14 czerwca 2019r. uznał Zenona M. za winnego m.in. nadużycia udzielonych ww. uprawnień jako prezesa zarządu jednej z wrocławskich spółek, poprzez wyprowadzenie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pośrednictwem rachunków bankowych oraz z kasy ww. spółki, pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 3.257.978,61 zł.

Jak ustalono w toku postępowania karnego, oskarżony Zenon M. w okresie od 1 kwietnia 2004r. do 14 lipca 2007r. wielokrotnie nadużył udzielonych mu uprawnień jako prezes zarządu jednej z wrocławskich spółek. Oskarżony m.in. pobierał pieniądze ze spółki, z których nie rozliczał się, pomimo ciążącego na nim obowiązku ewidencjonowania wypłat w raportach kasowych. Nadto dokonywał wypłat w kasie spółki, co prowadziło do niedoboru kasowego. Dodatkowo jak ustalono, Zenon M. wydawał polecenia służbowe innym osobom, które doprowadziły do pobieraniu gotówki ze spółki i wpłaceniu jej na konta osobiste Zenona M. lub na konta jego osób najbliższych. Nadto Zenon M. w wyniku niekorzystnych i niezasadnych transakcji, nie mających żadnego poparcia, zawierał umowy w imieniu spółki, które generowały koszty w majątku spółki, zmierzając do jej pokrzywdzenia.

Powyższe ustalenia były wynikiem analizy całokształtu materiału dowodowego, w tym zeznań świadków, wynikiem opinii biegłych, m.in. z zakresu rachunkowości oraz zebranej dokumentacji w toku postępowania. 

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, sąd wymierzył Zenonowi M. karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 5 lat próby. Dodatkowo sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, określając go w ten sposób, iż oskarżony nie może być członkiem zarządu spółek prawa handlowego bądź też ich prokurentem na okres 5 lat.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk