Zarzuty dotyczące doprowadzenia Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem

Data modyfikacji: 06.03.2018

W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej, w dniu 14 lutego 2018 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu, działając na polecenie prokuratora, dokonali na terenie Wrocławia i Warszawy zatrzymania 4 osób związanych z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, w związku z podejrzeniem doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 6.632.872 złotych Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powyższe przestępstwo związane było z nieprawidłowościami przy końcowym rozliczeniu dotacji uzyskanej na projekt Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów (DCMiB), a w szczególności z poświadczeniem nieprawdy i nie poinformowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej, o sytuacji mającej wpływ na ograniczenie lub wstrzymanie finansowania w postaci poważnych wad technicznych budowanych obiektów badawczych, a tym samym wprowadzeniu jej w błąd.

Troje z zatrzymanych to byli pracownicy EIT+, którzy pełnili wówczas funkcje w zarządzie Spółki. Osobom tym, oprócz doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, dodatkowo został przedstawiony zarzut nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, co spowodowało bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia spółce WCB EIT+ szkody majątkowej wielkiej wartości. Czwarta zatrzymana osoba była pracownikiem Spółki EIT+ związanym z projektem DCMiB.

Wszystkie osoby zatrzymane zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie po wykonaniu z ich udziałem czynności procesowych i zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci poręczeń majątkowych oraz dozorów policji, zostały zwolnione.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus