Zarzuty i areszt dla Łukasza W. - ps. „Gekon"

Data modyfikacji: 19.10.2017

Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy we Wrocławiu nadzoruje prowadzone przez Zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu Wydział do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej śledztwo w sprawie pobicia mężczyzny w jednym z wrocławskich lokali przez grupę osób.   
W związku z przedmiotowym postępowaniem, w dniu 17 października  br. funkcjonariusze policji zatrzymali jednego ze sprawców, którym okazał dobrze znany wrocławskiemu wymiarowi sprawiedliwości,  37 letni mężczyzna Łukasz W. - ps. „Gekon”. Z ustaleń śledztwa wynika, że  uczestniczył on w pobiciu pokrzywdzonego używając w jego trakcie niebezpiecznego  narzędzia. W następstwie tego zdarzenia pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń ciała, w tym ran ciętych i kłutych.
 W oparciu o dotychczas przeprowadzone czynności procesowe, zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono w dniu 18 października 2017r zarzut zbrodni  z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1  pkt. 2 kk i art.159 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i inne. Wymieniony nie przyznał się do treści stawianego mu zarzutu i odmówił składania wyjaśnień.  
W dniu  19 października 2017r, na wniosek Prokuratury Okręgowej Wydział I Śledczy we Wrocławiu, Sąd Rejonowy  zastosował wobec Łukasza W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, na okres trzech miesięcy.
Śledztwo znajduje się we wstępnej  fazie i trwają intensywne czynności w tej sprawie.

Rzecznik Prasowy