Zarzuty wobec zatrzymanych w sprawie działania na szkodę Pogotowia Ratunkowego

Data modyfikacji: 16.10.2017

           Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział I Śledczy wraz z Wydziałem do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzi wszczęte w dniu 5 grudnia 2016 roku śledztwo, którego przedmiotem są  nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu w ramach prowadzonych w latach 2003 - 2017  inwestycji gospodarczych skutkujących wyrządzeniem znacznej szkody majątkowej w kwocie powyżej 500.000 zł, jak również dotyczy nieprawidłowości związanych z zarządzaniem Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu, polegających na przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków służbowych poprzez m.in. wykorzystywanie pełnionych funkcji do celów prywatnych, stosowanie nepotyzmu, mobbingu wobec podległych pracowników,  niepowiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa nieumyślnego spowodowania zgonu pacjenta,  jak też  poświadczania nieprawdy w dokumentach tej jednostki.

           Zebrany w toku tego postępowania materiał dowodowy w postaci między innymi dokumentacji z Pogotowania i firm współpracujących z tą jednostką oraz zeznań  świadków dostarczył  podstaw do przedstawienia zarzutów trzem osobom: Wincentemu M. – dyrektorowi Pogotowia, Stanisławie O. – Zastępcy dyrektora oraz Joannie M. – radcy prawnej Pogotowia. W dniu 12 października 2017 roku na polecenie prokuratora funkcjonariusze policji zatrzymali wyżej wymienione osoby.

W dniach 12 - 13 października 2017 roku prokurator ogłosił im zarzuty popełnienia przestępstw, w tym  opisanych w dyspozycjach  z  art. 231 § 1 kk, art. 231 § 2 kk, art. 296 § 1 i 3 kk, art. 271 § 3 kk i inne.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli jednocześnie obszerne wyjaśnienia w tej sprawie.

Na wniosek Prokuratury Sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

               Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

               Małgorzata Klaus