Zarzuty za przyjęcie łapówki menadżerskiej

Data modyfikacji: 19.03.2018

W dniu 15 marca 2018 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją KWP we Wrocławiu, w  uzgodnieniu z Wydziałem I Śledczym Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu,  w związku z powziętą informacją,  zatrzymali 39-letniego Macieja W., dyrektora jednej z wrocławskich firm  świadczących usługi spedycyjne na terenie kraju.

Zatrzymanie poprzedzone zostało złożonym przez  pracownika jednej  z firm spedycyjnych szczegółowego zawiadomienia o przestępstwie. Z jego treści wynikało, iż dyrektor spółki będącej zleceniodawcą,  w wyniku nadużycia udzielonych mu uprawnień,  przyjmował od kilku miesięcy korzyści majątkowe, w zamian za umożliwienie   „zezwolenia”  świadczenia przez zleceniobiorcę usług transportowych  na jej rzecz.

Funkcjonariusze KWP we Wrocławiu, dzięki podjętym działaniom, sprawcę zatrzymali na „gorącym uczynku”.

Podjęto następnie szereg czynności i na miejscu zdarzenia, podczas przeszukania osoby ujawniono pieniądze stanowiące korzyść majątkową oraz inne przedmioty świadczące o prowadzonym od dłuższego czasu przez niego procederze wymuszania i  przyjmowania korzyści majątkowych.

Po doprowadzeniu zatrzymanego do Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, mężczyźnie przedstawiono zarzut łapownictwa menadżerskiego  (art. 296a § 1 kk).

Po przeprowadzeniu z jego  udziałem czynności, Prokuratura w dniu 17 marca 2018 roku wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który w całości został uwzględniony.

Postępowanie znajduje się we wstępnej jego fazie i planowane są dalsze czynności.     

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus