Zatrzymania i areszty dla grupy zajmującej się handlem narkotykami

Na polecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej  Policji we Wrocławiu zatrzymali w dniu 6 lutego 2018r na terenie powiatu wrocławskiego grupę osób mającą związek z udziałem w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających. Zatrzymani, to mężczyźni w wieku od 20 do 24 lat.

Wymienionym  przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 56 ust. 1 i 3  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz z art. 299 § 1 kk, tj. dotyczące  prania brudnych pieniędzy pochodzących z tego procederu.

W trakcie przeprowadzonych przez funkcjonariuszy zabezpieczono prawie 2 kg środków odurzających oraz pieniądze pochodzące z przestępstwa.

Wobec 4 podejrzanych tut. Prokuratura wystąpiła do Sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, które to wnioski w całości zostały uwzględnione. Wobec pozostałych osób zastosowano nie izolacyjne środki zapobiegawcze.

Śledztwo znajduje się we wstępnej  fazie i nadal trwają intensywne czynności w tej sprawie.