Zatrzymanie i areszt dla policjanta

Na polecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji Wydział we Wrocławiu zatrzymali w dniu 8 lutego 2018r jednego z wrocławskich funkcjonariuszy policji. Zatrzymanym okazał się  mężczyzna w wieku 42 lat.
Wymienionemu  następnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym  wywieraniu wpływu na czynności innych funkcjonariuszy w celu odstąpienia przez nich od prawnych czynności kontrolnych  oraz przekroczenia swoich uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. znajdujące odzwierciedlenie w dyspozycji  art. 229 § 3 kk  i  art. 231 § 2 kk i inne. 
W związku z przeprowadzonymi czynnościami procesowymi, wobec podejrzanego tut. Prokuratura wystąpiła do Sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, który to środek zapobiegawczy  został  zastosowany. 
Śledztwo znajduje się we wstępnej  fazie i  nadal trwają intensywne czynności w tej sprawie.