Zatrzymanie Michała S. w sprawie zbiórki pieniędzy na chore dziecko

Data modyfikacji: 20.07.2017

Prokuratorzy Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, prowadzą podtępowanie dotyczące zorganizowanej za pośrednictwem jednego z portali internetowych, zbiórki pieniędzy na leczenie chorego chłopca – Antosia.

Czynności podjęte zostały z urzędu na podstawie doniesień medialnych wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa oszustwa w związku z tą akcją.

W sprawie tej, po przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie od przedstawiciela portalu internetowego za pośrednictwem którergo prowadzona była akcja, prokurator wszczął śledztwo w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób fizycznych, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do autentyczności akcji charytatywnej polegającej na zbieraniu środków pieniężnych w postaci dobrowolnych wpłat na rzecz pomocy dla chorego na nowotwór oczu dziecka. Wstępnie wartość wyłudzonego mienia oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 200.000,- złotych.

Z ustaleń wynika, iż w Polce istnieje dziecko o podanym imieniu i nazwisku. Zgadza się także podany rok i miesiąc urodzenia chłopca. Dziecko to jest zdrowe, a jego rodzice nigdy nie prosili i nie uczestniczyli w takiej akcji.

W dniu 12 lipca 2017 roku funkcjonariusze KWP we Wrocławiu, na polecenie prokuratora, dokonali zatrzymania Michała S.

W dniu 13 lipca 2017 roku został on doprowadzony do Prokuratury, gdzie prokurator przedstawił mu zarzut wyłudzenia ponad 500.000,- złotych na szkodę 6546 osób.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, iż od samego początku działał w celu uzyskania środków finansowych na własne potrzeby - spłatę swoich wcześniejszych zobowiązań finansowych, bieżące wydatki, zakup rowerów, sprzętu RTV i inne. Dodał,  iż ciągnął tę akcję, bo było  to silniejsze od niego.

Prokuratura złożyła w Sądzie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus