Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania przygotowawczego w sprawie PO I Ds 37.2016

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział I Śledczy zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt PO I Ds 37.2016 prowadzonej m.in. przeciwko Robertowi Sz.,  Adamowi J. i innym,  podejrzanym o czyny z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 286 § 1 kk,  art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, na podstawie art. 22 § 1 kpk wydała postanowienie z dnia 30 listopada 2020r o zawieszeniu postępowania przygotowawczego.

Przedmiotowa sprawa  dotyczy wyłudzania przez podejrzanych kredytów, pożyczek bankowych, umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez posłużenie się danymi osobowymi z utraconych dowodów tożsamości.

Podstawą zawieszenia przedmiotowego dochodzenia jest niestawiennictwo i niemożność ustalenia aktualnego miejsca pobytu jednego z podejrzanych, którego obecność niezbędna jest do przeprowadzenia czynności procesowych.

Informuje się jednocześnie, że postanowienie zostanie doręczone tym pokrzywdzonym, którzy zwrócą się o jego doręczenie w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia.