Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie PO II Ds 9.2018

           Działając na zasadzie art. 131 § 2 i 3 k.p.k. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu zawiadamia, że w toku śledztwa PO II Ds. 9.2018 prowadzonego w sprawie czynów z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 11 § 2 k.k. i inne, wydano postanowienie o powołaniu biegłego. Postanowienie zostanie doręczone tym pokrzywdzonym, którzy zwrócą się o jego doręczenie w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia.