Zlikwidowano nielegalny interes rodzinny

Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy we Wrocławiu nadzoruje od 2017r śledztwo prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu w sprawie czerpania korzyści majątkowej z cudzego nierządu, handlu ludźmi oraz prania brudnych pieniędzy.
W jego toku ustalono, że małżeństwo Sz. ogłaszając się w okresie od 2017r do czerwca 2018r różnych środkach masowego przekazu, werbowali do pracy w agencji towarzyskiej we Wrocławiu i okolicach dziewczyny zarówno z kraju jak i z zagranicy, w tym z Ukrainy. Wymienieni oferowali młodym kobietom możliwość samodzielnego zarobkowania, która w rzeczywistości okazywała się formą stręczycielstwa. Uzgadniano z kobietami sposób rozliczania się oraz odpłatność za wynajem lokalu służącego do uprawniania prostytucji. Małżonkowie Sz. prowadzili w tym zakresie szczegółową buchalterię, rozliczając każdy „kontakt i usługę” z klientem stosownymi adnotacjami.
Uzyskiwane w ten sposób dochody małżonkowie inwestowali w  nieruchomości. Jednak dla ukrycia rzeczywistych źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wykorzystali do przeprowadzenia transakcji pełni świadomych rodziców, którzy figurowali jako ich rzekomi nabywcy.   
W dniu 23 czerwca 2018r  funkcjonariusze policjanci z KWP we Wrocławiu dokonali szeregu czynności przeszukania pomieszczeń mieszkalnych należących do małżonków, ich rodziców oraz mieszkań wynajmowanych  w celach prostytuowania się. Zatrzymano organizatorów agencji towarzyskiej którymi okazali się małżonkowie w wieku  32 i 34  lat , jak również rodziców wydatnie im pomagających w „rodzinnym interesie” będących w wieku  54 i 56 lat  oraz kobiety trudniące się nierządem jak również klientów. W toku tych czynności zabezpieczono mienie podlegające zajęciu na poczet kar finansowych oraz podlegających  przepadkowi z tytułu uzyskanych korzyści majątkowych, środki odurzające oraz szereg innych przedmiotów bezpośrednio związanych z przedmiotem postępowania.
W dniu 24 czerwca 2018r prokurator Wydziału I Śledczego przedstawił podejrzanym zarzuty sutenerstwa (z art. 204 § 1 kk), handlu ludźmi (art. 189a §1 kk), prania brudnych pieniędzy (art. 299 §1 i 5 kk). Część z podejrzanych przyznała się do stawianych zarzutów usiłując jednak minimalizować swoją rolę i udział w przestępstwie, a cześć kwestionowała swoje sprawstwo, aby w ostatecznym efekcie, po konfrontacji z okazywanymi dowodami, skorzystali z prawa do odmowy ich dalszego składania.
Sąd, na wniosek prokuratora zastosował  dniu 26 czerwca 2018r środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania wobec małżeństwa Sz., a wobec matki podejrzanej - środki o charakterze wolnościowym. Natomiast bezpośrednio po przesłuchaniu jednego z podejrzanych, prokurator zastosował wobec niego środki o charakterze nieizolacyjnym.  
Sprawa  ma charakter rozwojowy i palowane są dalsze czynności w jej toku.