Aktualne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku biurowego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu (przebudowa pomieszczeń kancelarii tajnej oraz przebudowa instalacji wewnętrznych całego budynku) przy ul. Sądowej 1A we Wrocławiu”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/ul. Sądowej 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej (w tym roboty budowlane objęte umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0187/16-00 z Aneksem nr POIS.01.03.01-00-0187/16-01 dotyczące obiektu przy ul. Podwale 27) ”

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa Kancelarii Tajnej oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1A"