Aktualne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych na terenie miasta Wrocławia, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina 2,w budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41, w budynku Prokuratury Rejonowej w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 6,

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozu zwłok i szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu (ZMS)
przy ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4 a w przypadku Zadania nr  4 do Powiatowego Zespołu Szpitali (PZS) w Oleśnicy, na zlecenie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynkach Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 oraz przy ul. Sądowej 1A, w budynku Prokuratur Rejonowych dla Wrocławia Fabryczna, Stare Miasto, Psie Pole i Śródmieście przy ul. Podwale 28/Sądowa 2, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Wschód przy ul. Piłsudskiego 38b we Wrocławiu, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód przy ul.

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania termomodernizacyjnego, polegającego na wymianie stolarki okiennej oraz wzmocnieniu nadproży budynku prokuratury przy ul. Podwale 28/ Sądowa 2 we Wrocławiu oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń uzgodnień i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji planowanego zadania remontowego i uzyskania zamierzonego efektu ekologicznego.