Realizacja zadania inwestycyjnego – roboty budowlane

Data modyfikacji: 07.02.2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego:
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/ul. Sądowej 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej (w tym roboty budowlane objęte umową o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0187/16-00 dotyczące obiektu przy ul. Podwale 27)”

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Załącznik nr 8 do SIWZ
  Audyt energetyczny
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 4. Załącznik nr 9 do SIWZ
  Wykaz dokumentacji projektowej

 5. Załącznik nr 10 do SIWZ
  Projekt budowlany: „Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wraz z budową przewodów kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia terenu i zasilającej, drogi wewnętrznej i parkingów oraz remontem budynku garaży”.
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 6. Załącznik nr 11 do SIWZ
  Projekt budowlany: „Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu – budowa przyłącza wodociągowego"
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 7. Załącznik nr 12 do SIWZ
  Projekt budowlany: Remont elewacji i fos przyobiektowych wraz z budową instalacji odgromowej dla budynku biurowego przy ul. Podwale 28 oraz ul. Sądowa 2 we Wrocławiu w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmiana użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu”.
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 8. Załącznik nr 13 do SIWZ
  Projekt budowlany: Przebudowa zjazdu z drogi publicznej krajowej – ul. Piłsudskiego (działka nr 35, AM 23, obręb Stare Miasto) na działkę 3/1, AM23, obręb Stare Miasto, dla przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu.
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 9. Załącznik nr 14 do SIWZ
  Projekt budowlany zamienny: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wraz z budową przewodów kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia terenu i zasilającej, drogi wewnętrznej i parkingów oraz remontem budynku garaży
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 10. Załącznik nr 15 do SIWZ
  Projekt budowlany zamienny: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wraz z budową przewodów kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia terenu i zasilającej, drogi wewnętrznej i parkingów oraz remontem budynku garaży.
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 11. Załącznik nr 16 do SIWZ
  Projekty wykonawcze: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wraz z budową przewodów kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia terenu i zasilającej, drogi wewnętrznej i parkingów oraz remontem budynku garaży
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 12. Załącznik nr 17 do SIWZ
  "Projekt wykonawczy zamienny - realizujący zalecenia audytu energetycznego i elektrycznego: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wraz z budową przewodów kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia terenu i zasilającej, drogi wewnętrznej i parkingów oraz remontem budynku garaży"
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 13. Załącznik nr 18 do SIWZ
  Opracowania dodatkowe
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 14. Załącznik nr 19 do SIWZ
  Przedmiary robót
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 15. Załącznik nr 20 do SIWZ
  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 16. Załącznik nr 21 do SIWZ
  Projekt wykonawczy - aranżacja wnętrz

 17. Załącznik nr 22 do SIWZ
  Umowa o dofinansowanie

 18. Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

 19. Zmiana treści SIWZ (30.10.2017)

 20. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji

 21. Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 22. JEDZ w formacie xml

 23. JEDZ w formacie doc

 24. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji

 25. Zmiana treści SIWZ (10.11.2017)

 26. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji (10.11.2017_2)

 27. Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

 28. Załączniki 1,2,4,5 do SIWZ w wersji edytowalnej
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 29. Decyzje zatwierdzające Projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę 
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


 30. Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ (22.11.2017)
 31. Inwentaryzacja 
  (Pobierz cały załącznik w pliku .zip)


     32. Zmiana treści SIWZ (23.11.2017)

     33. Załącznik nr 1 do SIWZ (po zmianach treści SIWZ)

     34. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji

     35. Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

     36. Informacja z otwarcia ofert_29.11.2017

    37. Załącznik nr 3 do SIWZ

    38. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

    39. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania