Roboty budowlane – negocjacje bez ogłoszenia

Data modyfikacji: 11.10.2017

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu informuje, że w dniu 12.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu połączona z przebudową budynku przy ul. Podwale 28/Sądowa 2 oraz budynku garaży wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej (w tym roboty budowlane objęte umową o dofinansowanie dotyczące obiektu przy ul. Podwale 27) ”.

 1. Audyt energetyczny
  (pobierz cały dokument w pliku .zip)

   

 2. Wykaz dokumentacji projektowej

 3. Projekt budowlany: „Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wraz z budową przewodów kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia terenu i zasilającej, drogi wewnętrznej i parkingów oraz remontem budynku garaży”.
  (pobierz cały dokument w pliku .zip)

   

   

 4. Projekt budowlany: „Przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu – budowa przyłącza wodociągowego"
  (pobierz cały dokument w pliku .zip)

   

   

 5. Projekt budowlany: Remont elewacji i fos przyobiektowych wraz z budową instalacji odgromowej dla budynku biurowego przy ul. Podwale 28 oraz ul. Sądowa 2 we Wrocławiu w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmiana użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu”.
  (pobierz cały dokument w pliku .zip)

   

   

 6. Projekt budowlany: Przebudowa zjazdu z drogi publicznej krajowej – ul. Piłsudskiego (działka nr 35, AM 23, obręb Stare Miasto) na działkę 3/1, AM23, obręb Stare Miasto, dla przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu.
  (pobierz cały dokument w pliku .zip)

   

   

 7. Projekt budowlany zamienny: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wraz z budową przewodów kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia terenu i zasilającej, drogi wewnętrznej i parkingów oraz remontem budynku garaży
  (pobierz cały dokument w pliku .zip)

   

   

 8. Projekt budowlany zamienny: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wraz z budową przewodów kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia terenu i zasilającej, drogi wewnętrznej i parkingów oraz remontem budynku garaży.
  (pobierz cały dokument w pliku .zip)

   

   

 9. Projekty wykonawcze: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wraz z budową przewodów kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia terenu i zasilającej, drogi wewnętrznej i parkingów oraz remontem budynku garaży
  (pobierz cały dokument w pliku .zip)

   

   

 10. "Projekt wykonawczy zamienny - realizujący zalecenia audytu energetycznego i elektrycznego: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku domu studenckiego przy ul. Podwale 27 we Wrocławiu na cele użyteczności publicznej administracji państwowej Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wraz z budową przewodów kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia terenu i zasilającej, drogi wewnętrznej i parkingów oraz remontem budynku garaży"
  (pobierz cały dokument w pliku .zip)

   

   

 11. Opracowania dodatkowe
  (pobierz cały dokument w pliku .zip)

   

   

 12. Przedmiary robót
  (pobierz cały dokument w pliku .zip)

   

   

 13. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
  (pobierz cały dokument w pliku .zip)

   

   

 14. Przedmiary w formacie pdf z podziałem na branże
  (pobierz cały dokument w pliku .zip)

   

   

 15. Uzupełnienie dokumentacji wykonawczej dotyczącej budynku przy ul. Podwale28/Sądowa 2

 16. Unieważnienie