Świadczenie usług porządkowych

Data modyfikacji: 19.11.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w budynkach Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30 oraz przy ul. Sądowej 1A, w budynku Prokuratur Rejonowych dla Wrocławia Fabryczna, Stare Miasto, Psie Pole i Śródmieście przy ul. Podwale 28/Sądowa 2, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Wschód przy ul. Piłsudskiego 38b we Wrocławiu, w budynku Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód przy ul. Powstańców Śląskich 161 oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie przy ul. Wojska Polskiego 2,  z podziałem na 5 zadań

1. Ogłoszenie o zamówieniu (04.10.2018)

2. SIWZ 

3. wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ (10.10.2018)

4. zmiana treści SIWZ (10.10.2018)

5. załączniki nr 1-6 do SIWZ

6. informacja z otwarcia ofert (15.10.2018)

7. Załącznik nr 5 do SIWZ 

8. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (5.11.2018)